Bệnh lác mắt

Bệnh lác mắt

  • Lác mắt
    Lác mắt - (11.05.12)

    Thế nào là lác mắt? Theo số liệu thống kê  Việt Nam hiện có khoảng 2-3 triệu bênh nhân lác, chiếm 2-4% dân

  • Các phương pháp điều trị lác
    Các phương pháp điều trị lác - (11.05.12)

          Với những trường hợp lác do sự lệch trục nhãn cầu và nhược thị, điều cần cảnh báo là yếu tố rối loạn thị giác hai mắt, mục tiêu chính của việc điều trị. Đối với các chuyên gia về lác, đây chính là

Joomlart