Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Số người tham gia bình chọn:
242
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 18:16
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 09:22

Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Hits Percent Graph
Internet
111 45.9%
Qua người thân
99 40.9%
Qua các phương tiện khác...
16 6.6%
Báo chí
8 3.3%
Tivi
8 3.3%
Joomlart