Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Số người tham gia bình chọn:
246
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 18:16
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 14:08

Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Hits Percent Graph
Internet
114 46.3%
Qua người thân
100 40.7%
Qua các phương tiện khác...
16 6.5%
Báo chí
8 3.3%
Tivi
8 3.3%
Joomlart