Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Số người tham gia bình chọn:
239
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 18:16
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 05 Tháng 12 2017 15:26

Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Hits Percent Graph
Internet
109 45.6%
Qua người thân
98 41%
Qua các phương tiện khác...
16 6.7%
Báo chí
8 3.3%
Tivi
8 3.3%
Joomlart