Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Số người tham gia bình chọn:
255
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 18:16
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 08:36

Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Hits Percent Graph
Internet
118 46.3%
Qua người thân
105 41.2%
Qua các phương tiện khác...
16 6.3%
Báo chí
8 3.1%
Tivi
8 3.1%
Joomlart