Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Số người tham gia bình chọn:
248
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 18:16
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 03:56

Bạn biết Bệnh Viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội qua phương tiện nào

Hits Percent Graph
Internet
115 46.4%
Qua người thân
101 40.7%
Qua các phương tiện khác...
16 6.5%
Báo chí
8 3.2%
Tivi
8 3.2%
Joomlart