Liên hệ Bệnh viện mắt

Địa chỉ:
BỆNH VIỆN BÁN CÔNG CHUYÊN KHOA MẮT HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 51-53 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3943 1736
 Fax: 04. 3944 7690
http://benhvienmat.vn
Joomlart